BAUPROJEKT

U Petrogradskoj na Vračaru planirana zgrada od preko 2.000 kvadrata

U Petrogradskoj na Vračaru planirana zgrada od preko 2.000 kvadrata

www.gradnja.rs

Investitori „Luzz“ i „Malbuma“ planiraju izgradnju objekta sa devet stambenih jedinica i 16 parking mesta projektovanih u garaži na dva podzemna nivoa. 

Najgučšće naseljena opština u Beogradu mogla bi uskoro da dobije još kvadrata namenjenih stanovanju, što nagoveštava i urbanistički projekat za izgradnju stambenog objekta spratnosti 2Po+P+2+Ps u Petrogradskoj ulici br. 18.

Urbanizam i idejno rešenje projekta na Vračaru potpisuje „Bauprojekt” iz Beograda, investitori su kompanije „Luzz” d.o.o. i „Malbuma” d.o.o, obe sa Palilule, dok je posao odgovornog projektanta poveren Mileni Sopić, dia.

Projektovano 9 stambenih jedinica

Predmetna lokacija se nalazi u okviru bloka čija je primarna funkcija višeporodično stanovanje, a nalazi se u zoni tranformacije porodičnog stanovanja u delimično formiranim gradskim blokovima u višeporodično stanovanje, u Petrogradskoj ulici, iz koje je moguć pristup. Na parceli postoje dva objekta, čije je rušenje planirano.

Planirani objekat je stambeni, spratnosti Po(-2)+Po(-1)+P+2+Ps, dvostrano uzidan. Poslednja etaža je projektovana kao treći sprat koji se povlači 1,5 m u odnosu na fasadnu ravan poslednjeg sprata.

Ukupno je projektovano 9 stambenih jedinica, a u dve podzemne etaže planirano je 16 parking mesta, od kojih je 1 za lica sa posebnim potrebama. Pešački i kolski pristupi su razdvojeni. Stambeni ulaz je sa etaže prizemlja.

Bruto građevinska površina objekta svih etaža iznosi 2.174 kvadratna metra.

Na nivou Po(-2), projektovani su podzemna garaža sa 10 parking mesta, 1 tehnička prostorija i zajednička stanarska ostava, dok su na nivou Po(-1), predviđeni podzemna garaža sa 6 parking mesta i još jedna stanarska ostava.

Na nivou prizemlja projektovani su ulaz, recepcija i 3 stambene jedinice, na 1. spratu projektovane su 3 stambene jedinice, na 2. spratu 2 stambene jedinice i na povučenom spratu 1 stambena jedinica.

Bruto građevinska površina objekta svih etaža je 2.174 m².

Primedbe i sugestije do 10. marta

Zainteresovani mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, najkasnije do 10. marta 2023. godine.

Leave A Comment

Bauprojekt nudi najkvalitetnija arhitektonsko – građevinska rešenja

Kontakt Informacije
Vrh