BAUPROJEKT

U Ustaničkoj na Voždovcu planirana ugaona zgrada od 3.900 kvadrata

U Ustaničkoj na Voždovcu planirana ugaona zgrada od 3.900 kvadrata

www.gradnja.rs

Investitor CL Real Estate iz Beograda planira izgradnju stambeno-poslovne zgrade sa 25 stanova, jednim dupleks poslovnim prostorom i 38 parking mesta. 

Mesec dana nakon prezentacije osmospratnice od blizu 2.500 kvadrata na uglu ulica Ustaničke i Vidske na Voždovcu, Gradska uprava grada Beograda stavila je na javni uvid urbanistički projekat za izgradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po-3+Po-2+Po-1+P+6+Ps u Ustaničkoj ulici bb.

Idejno rešenje Urbanističkog projekta potpisuje preduzeće Bauprojekt d.o.o. iz Beograda, koje je zahtev za potvrđivanje podnelo u ime investitora CL Real Estate d.o.o. takođe iz Beograda, dok je posao odgovornog projektanta poveren Mileni Sopić, dia.

Parcela od 585 kvadrata

Granicom Urbanističkog projekta obuhvaćena je KP 2764/1 u Katastarskoj opštini Voždovac, ukupne površine od 585 kvadratnih metara.

Predmetna lokacija nalazi se na uglu Ustaničke ulice i slepog završetka ulice Vojislava Nanovića. Pristup parceli je moguć sa obe ulice, a na lokaciji ne postoje izgrađeni objekti.

Objekat koncipiran idejnim rešenjem je stambeno-poslovni objekat, spratnosti Po-3+Po-2+Po-1+P+6+Ps. Objekat je dvostrano uzidan, a poslednja etaža je projektovana kao povučeni sprat.

U tri podzemne garaže i na otvorenom parkiralištu u okviru parcele predviđeno je ukupno 38 parking mesta.

Ukupno ostvarena BGRP objekta iznosi 3.900 m², od čega na podzemni deo otpada 1.238 m², a na nadzemni 2.662 kvadratna metra.

Ukupno je projektovano 25 stambenih jedinica i jedan dupleks poslovni prostor. U tri podzemne garaže i na otvorenom parkiralištu u okviru parcele predviđeno je 38 parking mesta.

Pristup poslovanju projektovan je sa ulice Ustaničke, dok je za stambeni deo pristup projektovan sa ulice Vojislava Nanovića.

Dupleks poslovni prostor na prizemlju i 1. spratu

Parkiranje je rešeno u okviru predmetne parcele: 20 parking mesta na etaži Po-3, 10 parking mesta na etaži Po-2, 5 parking mesta na etaži Po-1, kao i 3 parking mesta na terenu.

Na podzemnim nivoima projektovane su i tehničke prostorije i stanarske ostave, dok se vertikalna komunikacija do ostalih etaža ostvaruje liftom i stepeništem.

Na nivou prizemlja i 1. sprata projektovan je 1 dupleks poslovni prostor, kao i vertikalna komunikacija stambenog dela – stepenište i lift.

Na tipskim etažama, od drugog do četvrtog sprata, projektovan je stambeni prostor sa po 5 stanova.

Na tipskim etažama, koje se protežu od drugog do četvrtog sprata, projektovan je stambeni prostor sa po 5 stanova (4 dvosobna i 1 trosoban stan)

Na petom spratu projektovana su 4 stana (3 trosobna i 1 dvosobni stan ), na šestom takođe 4 stana (2 dvosobna i 2 četvorosobna), dok su na povučenom spratu projektovana dva četvorosobna stana.

Na javnom uvidu do 29. novembra

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, najkasnije do 29. novembra 2022. godine.

Leave A Comment

Bauprojekt nudi najkvalitetnija arhitektonsko – građevinska rešenja

Kontakt Informacije
Vrh