BAUPROJEKT

PLANIRANJE I URBANIZAM

Planiranje i urbanizam

Bavimo se izradom prostorno planskih dokumenata u skladu sa svim profesionalnim standardima struke.

Nakon analize i procene stanja u prostoru, a u skladu sa potrebama i ciljevima izgradnje, kreiraju se prostorno planska rešenja u koje detaljno implementiramo komponente održivog razvoja, efikasnosti, poboljšanja uslova društvenog razvoja, zaštite životne sredine i tome slično.

NAŠE USLUGE

Naše usluge obuhvataju izradu:

  • Prostorni planovi opština
  • Prostorni planovi područja za posebne namene
  • Generalni planovi
  • Planovi generalne regulacije
  • Planovi detaljne regulacije
  • Urbanistički projekti

U sklopu planiranja, Bauprojekt nudi i usluge parcelacije i predparcelacije za građevinsko zemljište.

Bauprojekt nudi najkvalitetnija arhitektonsko – građevinska rešenja

Kontakt Informacije
Vrh