BAUPROJEKT

OZAKONJENJE

Ozakonjenje

Procena je da je u Srbiji izgradjeno više od 1.500.000 objekata koji nemaju potrebnu dokumentaciju.

PROCES

Bauprojekt će vas provesti kroz proces ozakonjenja bespravno podignutih objekata.

Bavimo se izradom projekata za dobijanje gradjevinske dozvole, zatim projekata za dobijanje gradjevinske dozvole kojom se omogućava da se završi izgradnja, ali i izradom kompletnih projekata za legalizaciju za objekte koji ispunjavaju uslove za dobijanje i gradjevinske i upotrebne dozvole.

Bauprojekt nudi najkvalitetnija arhitektonsko – građevinska rešenja

Kontakt Informacije
Vrh