BAUPROJEKT

Single-01

  • May 24, 2023
ENTERIJER
Bauprojekt se bavi i opremanjem enterijera u skladu sa potrebama i željama klijenata
Read More
  • May 24, 2023
TEHNIČKA KONTROLA I PRIJEM
Na osnovu stručnog nadzora zaključuje se da li je tehnička dokumentacija uradjena u skladu sa zakonima i propisima, tehničkim pravilnicima, standardima i normama kvaliteta
Read More
  • May 24, 2023
ENERGETSKI PASOŠ
Svaki objekat koji se gradi, adaptira ili rekonstruiše mora ispunjavati određene standarde energetske efikasnosti. Od 2012. godine sve novoizgrađene, rekonstruisane ili adaptirane postojeće zgrade moraju imati energetski pasoš.
Read More

Bauprojekt nudi najkvalitetnija arhitektonsko – građevinska rešenja

Kontakt Informacije
Vrh