ENERGETSKA EFIKASNOST

Svaki objekat koji se gradi, adaptira ili rekonstruiše mora da zadovoljava određene standarde energetske efikasnosti. Projektanti zaposleni u našem birou poseduju odgovarajuće licence koje im omogućavaju izradu elaborata energetske efikasnosti. 
Od 2012. godine svi novoizgrađeni, rekonstruisani ili adaptirani postojeći objekti moraju posedovati energetski pasoš. Na osnovu licence koju izdaje nadležno ministarstvo, bavimo se izdavanjem ovog dokumenta koji dokazuje visoke karakteristike toplotne provodljivosti ugrađenih materijala i druge elemente koji garantuju kvalitet objekta. Tek sa energetskim pasošem možete biti sigurni koju energetsku klasu ispunjava vaš objekat ili nekretnina koju nameravate da kupite.

Energetski pasoš je obavezan dokument pre izdavanja upotrebne dozvole, dok je za izdavanje građevinske dozvole neophodan elaborat energetske efikasnosti.

Compare